کاش خرافاتی  میشدم... از وقتی بی ایمان شده ام ، انگار چیزی گم کرده ام!

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
دختر و پسرا

سلان نرگس من گاهی حس می کنم به چیزی فراتر از زمان و زمانه نیاز دارم چیزی که بتونم تو سختی ها بهش تکیه کنم و مطمئن باشم همیشه هوامو داره حتی وقتی زمین می خورم